Gdzie szukać pomocy?

Telefon zaufania: 801 889 880

Codziennie od 17:00 do 22:00

Telefon zaufania dla osób mających problemy z nadużywaniem cybermediów, hazardem, niekontrolowanymi zakupami i innymi uzależnianiami behawioralnymi. Więcej na stronie: https://psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-dla-osob-uzalenionych-behawioralnie.html

Poradnia online:

Poradnia udziela wsparcia osobom doświadczającym problemów w związku z uzależnieniami behawioralnymi (cybermedia, hazard i inne). Istnieje także możliwość bezpośredniej rozmowy ze specjalistami online we wtorki (od 9:00 do 11:00) i w czwartki (od 16:00 do 19:00). Więcej na stronie: https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/poradnia-online/.

Wyszukiwarka miejsc świadczących pomoc w uzależnieniach behawioralnych i dotyczących alkoholu oraz narkotyków: https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/znajdz-osrodek/.

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – telefon 116 123

Codziennie od 17:00 do 22:00

Oferta Kryzysowego Telefonu Zaufania kierowana jest do dorosłych potrzebujących wsparcia psychologicznego, w tym do rodziców potrzebujących pomocy w wychowywaniu dzieci. Więcej na stronie: www.116123.edu.pl.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 15.00

e-mail:

Wsparcie przeznaczone dla rodziców i kadry szkół w zakresie profilaktyki i pomocy psychologicznej adresowanej do dzieci: cyberprzemoc, nadużywanie nowych mediów, używanie alkoholu i narkotyków, myśli samobójcze itp. Więcej informacji na stronie: https://800100100.pl/

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” – 22 668 70 00

Codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00

Infolinia adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. Więcej na stronie: https://www.niebieskalinia.pl/jak-pomagamy/poradnia-telefoniczna.

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym – 800 70 2222

Telefon czynny non stop

Możliwość uzyskania pomocy ze strony psychologa i innych specjalistów. Na stronie znajduje się także wyszukiwarka miejsc oferujących pomoc dzieciom i dorosłym, w tym rodzicom przeżywającym kryzys: https://centrumwsparcia.pl/.

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111

Telefon czynny non stop

www.116111.pl

Telefon, pod który mogą zadzwonić dzieci i młodzież w każdej trudnej sprawie dotyczącej rodziny, relacji z bliskimi osobami, przemocy, nadużywania nowych mediów, prawa i innych problemów.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

Telefon czynny non stop

Telefon przeznaczony jest dla dzieci doświadczających przemocy, w tym cyberprzemocy, a także problemów emocjonalnych, dotyczących relacji z najbliższymi i in. Pod tym numerem można także zgłosić zaniedbania czy nadużycia wobec dzieci. Więcej informacji na stronie: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/.