Zalecenia specjalistów

 1. Maria Engler, 15 lutego 2024

  Higiena cyfrowa – co warto o niej wiedzieć

  Korzystanie przez dzieci z urządzeń cyfrowych może nieść ze sobą zarówno pozytywne efekty, jak i zagrożenia. Przed zagrożeniami chronić je może zaangażowanie rodziców w edukację medialną swych dzieci.

 2. Maria Engler, 25 maja 2023

  Jak reagować na trudne sytuacje związane z używaniem ekranów przez dzieci?

  W cyklu artykułów pt.: Jak być lepszym rodzicem? przybliżyłam czytelnikom najważniejsze zasady komunikacji według Porozumienia bez przemocy – metody stworzonej przez Marshalla Rosenberga. Jest to podejście, które pomaga rodzicom i dzieciom kształtować silną więź.

 3. dr Magdalena Rowicka, 25 października 2022

  Używanie mediów elektronicznych przez dzieci w wieku przedszkolnym – najważniejsze zalecenia dla rodziców

  Używanie urządzeń cyfrowych, zwłaszcza z małymi ekranami (takich jak tablety czy smartfony) może mieć negatywny wpływ na rozwój małych dzieci. Dlatego specjaliści (np. z Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego) rekomendują, aby dzieci do 2. roku życia nie używały żadnych urządzeń cyfrowych.

 4. dr Jolanta Jarczyńska, 25 października 2022

  Relacja rodzic – dziecko a używanie cybermediów

  Ważnym czynnikiem wpływającym na to, w jaki sposób dzieci korzystają z Internetu i urządzeń ekranowych, są ich bezpośrednie relacje z innymi ludźmi, zwłaszcza z rodzicami, opiekunami oraz rówieśnikami. Czasem zapominamy o tym, że dzieci uczą się od rodziców obserwując ich i naśladując. Dotyczy to także sposobów korzystania z cybermediów.

 5. dr Jolanta Jarczyńska, 25 października 2022

  Rola rodziców w dobie mediatyzacji

  Media cyfrowe stały się ważnym elementem, który towarzyszy wychowywaniu dzieci. Są one często obecne już w okresie życia prenatalnego, niemowlęcego i poniemowlęcego dziecka i jego rodziny.

 6. dr Magdalena Rowicka, 25 października 2022

  Cyfrowa dieta dla rodziców, czyli jak zadbać o siebie i dziecko

  Często można spotkać się z opinią, że problem nadużywania mediów cyfrowych (telefonu, gier komputerowych czy, ogólnie, Internetu) jest domeną dzieci i młodzieży1.