Niewłaściwe używanie przez dzieci cybermediów: do czego prowadzi i jak temu przeciwdziałać?

Korzystanie z urządzeń ekranowych (mediów cyfrowych) przez dzieci może być korzystne dla rozwoju dziecka, ale jeśli ich używanie jest niewłaściwe, przynieść może liczne szkody.

O niewłaściwym ich wykorzystaniu mówimy wtedy, gdy czas ich używania jest nadmiarowy. A także kiedy dziecko korzysta z nich zbyt często, w dodatku pozostając poza kontrolą rodziców (opiekunów). Bardzo niebezpieczny jest dostęp do niewłaściwych dla danego wieku treści. W efekcie może dojść do sytuacji, w której używanie elektronicznych gadżetów zacznie być dla dziecka tak ważną czynnością, że trudno będzie mu dobrowolnie z niej zrezygnować.

Szkody

Z badań wynika, że szkody mogą dotyczyć różnych przejawów funkcjonowania dziecka. Przede wszystkim powstawać mogą zaburzenia w rozwoju, które dotyczą funkcjonowania mózgu, emocji, nawiązywania kontaktów w realnym świecie. Zaburzenia mogą dotyczyć także rozwoju fizycznego.

Wyniki bardzo wielu badań wskazują na liczne zagrożenia dla zdrowia i rozwoju dzieci1. Z badań tych wynika, że dzieci często korzystające z mediów cyfrowych:

 • gorzej radzą sobie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z innymi (np. rówieśnikami),
 • są mniej aktywne fizycznie,
 • mniej sypiają i gorzej śpią,
 • prezentują więcej zachowań biernych (pasywnych),
 • mają wyższy wskaźnik masy ciała,
 • są bardziej niespokojne, może dochodzić nawet do samookaleczeń, depresji i myśli samobójczych,
 • częściej zamykają się w swoim świecie i rozmyślają o swoich problemach,
 • częściej podejmują zachowania agresywne, są nadpobudliwe, mają trudności z koncentracją uwagi,
 • wykazują większe problemy w zachowaniu, co skutkuje trudnościami w nauce,
 • posiadają niższą samoocenę,
 • w wieku dojrzewania wykazują większą skłonność do używania alkoholu i narkotyków, a także do podejmowania innych ryzykownych zachowań,
 • częściej angażują się w problematyczny hazard i cyberprzemoc.

Wśród wymienianych negatywnych konsekwencji dla młodszych dzieci wskazuje się na nieprawidłowości w rozwoju mózgu. Pamiętać należy o tym, że prawidłowy rozwój dziecka wymaga działań angażujących wszystkie zmysły. Potrzebny jest też udział innych osób, rodziców lub opiekunów, rówieśników, z którymi wchodzi ono w bezpośrednie kontakty. W ten sposób dzieci rozwijają umiejętności potrzebne do poznawania świata. Uczą się języka, poznają i wyrażają emocje. Aby dziecko mogło prawidłowo się rozwijać, potrzebuje zatem doświadczać świata wszystkimi zmysłami, w kontakcie z innymi ludźmi. Ograniczenie dziecku pola działania na skutek nadmiernego użytkowania mediów cyfrowych może niekorzystnie oddziaływać na rozwój struktur neuronowych jego mózgu. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń wypiera inne korzystne dla rozwoju dzieci aktywności oraz ogranicza relacje z rodzicami i rówieśnikami.

Zbyt intensywny dostęp do urządzeń ekranowych uszkadzać może wzrok dziecka, a manipulowanie palcami dziecka po ekranach upośledza rozwój sprawności palców i rąk. Pasywny tryb życia związany ze spędzaniem czasu na użytkowaniu urządzeń ekranowych sprzyja rozwojowi otyłości. Ponadto nadmierne korzystanie z tych urządzeń wiąże się z gorszym samopoczuciem psychicznym dziecka, a w okresie szkolnym z problemami w nauce.

Jak zatem chronić dziecko?

Najlepszym rozwiązaniem jest towarzyszenie małemu dziecku w jego życiu, również w pierwszych kontaktach z nowymi technologiami. Udział rodziców w tym zadaniu jest bardzo ważny. To od nich zależy, czy kontakt dziecka z mediami będzie bezpieczny dla jego rozwoju. Ważne jest, aby rodzice pokazywali swoim zachowaniem pozytywne sposoby użytkowania mediów cyfrowych, ustalili zasady korzystania z nich. Rodzice powinni selekcjonować treści, do których dziecko może mieć dostęp. Należy też wspólnie spędzać z dzieckiem czas na użytkowaniu mediów (oglądanie programów, wspólne gry elektroniczne itp.) i prowadzeniu dyskusji wokół obejrzanych treści. Takie nastawienie zachęcać będzie dzieci do refleksji i rozwoju krytycznego myślenia.


Czy ten artykuł był:

Interesujący
1
Zrozumiały
1
Przydatny
1
 yasr-loader

Autor

dr Jolanta Jarczyńska

Autorka naukowo zajmuje się problematyką uzależnień behawioralnych oraz profilaktyką społeczną, jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Przeczytaj również

 1. Maria Engler, 27 lutego 2024

  Czy urządzenia cyfrowe mają wpływ na mózg dziecka? 

  W dzisiejszych czasach dzieci powszechnie korzystają z urządzeń ekranowych. W 2023 roku Fundacja Badań Społecznych zajęła się tematem nadużywania ich wśród dzieci w wieku 7–14 lat.

 2. dr Wioletta Junik, 25 października 2022

  Czy urządzenia ekranowe mogą szkodzić?

  Technologie cyfrowe i oparte na nich media, z których możemy korzystać za sprawą urządzeń ekranowych, wniosły w nasze życie wiele dobrego. Ułatwiają i wzbogacają porozumiewanie się, edukację i pracę. Stanowią one stosunkowo nowy element naszego stylu życia.

 3. dr Jolanta Jarczyńska, 25 października 2022

  Dzieci w świecie mediów elektronicznych – wybrane dane z badań „Zero to eight”

  Obecnie media cyfrowe i wirtualna przestrzeń stanowią dla dzieci nieodzowny element ich życia. Jak pokazują doniesienia płynące z licznych badań, świat cyfrowy i towarzyszące mu urządzenia nie są dla dzieci nowością. Większość dzieci w wieku przedszkolnym wie, czym są media cyfrowe i z nich korzysta.

 4. dr Magdalena Rowicka, 25 października 2022

  Jak małe dzieci korzystają z urządzeń cyfrowych i co z tego wynika?

  Co drugie dziecko w Polsce od urodzenia do 72. miesiąca życia (ukończonego 6. roku życia) korzysta już z urządzeń mobilnych/cyfrowych, takich jak telefon typu smartfon, tablet, smartwatch czy laptop.