Autor: dr Blanka Poćwiardowska

Autorka w pracy badawczej i trenerskiej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki i wspierania rodziców w wychowywaniu dzieci.

Artykuły