Rok 2023 – podsumowanie kampanii

Kampania „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”, adresowana do rodziców i opiekunów przedszkolaków, została zainaugurowana 25 października 2022 r. konferencją prasową.

O tym, co zrobiono w 2022 r., pisaliśmy w poście „Rok 2022 – efekty kampanii po dwóch miesiącach od inauguracji”. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat działań i rezultatów kampanii w 2023 r.

W ubiegłym roku kontynuowano działania podjęte w 2022 r., czyli dalej rozbudowywano stronę o nowe treści, wyprodukowano kolejne podcasty z ekspertami, prowadzono działania PR. Pojawiły się też nowe ważne elementy – poradnik dla rodziców, plakat, ulotka, materiały dla dzieci oraz konferencja prasowa podsumowująca kampanię w 2023 r.

Poradnik dla rodziców „Razem w cyberświecie – pomysłownik na trudne sytuacje”

Opracowano i wydano w nakładzie 100.000 egzemplarzy poradnik dla rodziców/opiekunów na temat sposobów postępowania w przypadkach trudnych wychowawczo sytuacji związanych z nowymi mediami. Broszurę pod kierownictwem prof. Marii Deptuły opracował zespół uznanych specjalistek zajmujących się edukacją, profilaktyką i badaniami: dr Wioletta Junik, dr Blanka Poćwiardowska oraz Karolina Van Laere. Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej czytelnicy zostają zapoznani z podstawowymi informacjami na temat czynników chroniących i ryzyka dotyczących nadmiernego używania urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Część druga zawiera omówienia przykładów trudnych sytuacji związanych z używaniem nowych mediów przez dzieci. Każdorazowo takiemu opisowi towarzyszy komentarz dotyczący możliwych rozwiązań.

Plakat i ulotka

Dla rodziców oraz opiekunów przygotowano i wydano w nakładzie 5000 egzemplarzy plakat informujący o kampanii oraz o możliwości pobrania ww. poradnika online. Postacie na plakacie występują też w innych materiałach adresowanych do rodziców i opiekunów, przez co przekaz jest spójny, co dodatkowo zwiększa rozpoznawalność kampanii.

Na plakacie zamieszczono kody QR odsyłające do strony kampanii oraz do broszury „Razem w cyberświecie – pomysłownik na trudne sytuacje”.

 Z kolei ulotka, adresowana do rodziców i opiekunów, ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat zasad korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym z urządzeń cyfrowych. W ulotce opisano 10 wskazówek, jak postępować, aby dzieci korzystały z cybermediów w sposób bezpieczny i kreatywny. Podobnie jak w innych materiałach, także zamieszczono w niej kody QR powiązane z materiałami kampanii.

Dystrybucja

Poradniki i plakaty zostały przekazane do 5000 placówek przedszkolnych, co stanowi ok. 20% wszystkich takich instytucji w kraju. Poradnik, plakat i ulotka, podobnie jak inne materiały, zostały także zamieszczone w formie elektronicznej na stronie kampanii.

Zadania dla dzieci

 Idąc za propozycją Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszerzono grono bezpośrednich adresatów strony internetowej o dzieci w wieku przedszkolnym. Przygotowano dla nich kolorowanki, rebusy i krzyżówki. Materiały te pomyślane zostały w taki sposób, aby stwarzać okazję do wspólnej zabawy z rodzicami i opiekunami. Mają one także walor edukacyjny. Krzyżówki i rebusy mają dodatkową wartość – można je kolorować.

Konferencja prasowa „Jak bezpiecznie wprowadzić przedszkolaka w cyfrowy świat”

Konferencja miała charakter online, odbyła się 05.12.2023 i była transmitowana na żywo. Nasi prelegenci to: dr n. med. Bogusława Bukowska, prof. Maria Deptuła, dr Jolanta Jarczyńska, dr Blanka Poćwiardowska, Szymon Majewski, dr Magdalena Rowicka. Nagranie z konferencji udostępniono na stronie kampanii i na kanale YouTube. Relacje i informacje z konferencji publikowane były w mediach.


W 2023 r. emisje materiałów kampanijnych realizowano głównie w Internecie, w tym mediach społecznościowych. Nasze materiały były jednak także emitowane w pociągach Intercity i w radiu. Ponadto, jak już wspomniano, wydrukowane poradniki i plakaty dystrybuowano poprzez sieć placówek przedszkolnych. Wiemy, że część z nich stosowała system wypożyczania broszur rodzicom, co nasz szczególnie cieszy, gdyż zwielokrotnia ich zasięg.

W 2024 r. kontynuujemy kampanię i poszerzamy grupę adresatów. Oprócz rodziców (opiekunów) dzieci w wieku przedszkolnym naszymi odbiorcami są także rodzice (opiekunowie) dzieci w wieku od 7 do 9 lat.


Czy ten artykuł był:

Interesujący
1
Zrozumiały
1
Przydatny
1
 yasr-loader

Przeczytaj również

 1. 12 marca 2024

  Piosenka w nowej odsłonie

  Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją animacji do kampanijnej piosenki dla przedszkolaków i rodziców.

 2. 22 grudnia 2023

  „Jak bezpiecznie wprowadzić przedszkolaka w cyfrowy świat?” – o podsumowaniu kampanii w Radiu Lublin

  Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Lublin z cyklu „My rodzice”, którą poświęcono podsumowaniu kampanii „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”. W programie dokonano przeglądu wielu tematów i wątków podejmowanych w kampanii w latach 2022 i 2023.

 3. 5 grudnia 2023

  Jak bezpiecznie wprowadzić przedszkolaka w cyfrowy świat?

  Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem konferencji prasowej podsumowującej kampanię „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie” w 2023 r.

 4. 3 grudnia 2023

  Krzyżówki dla przedszkolaków

  Zapraszamy do pobierania krzyżówek, które przygotowaliśmy tak, aby stanowiły ciekawy sposób na spędzenie wspólnego czasu dzieci i rodziców. Dodatkowo, oprócz rozwiązywania haseł, można je także pokolorować.